Innovation Market | Inellectual 2017
back_arhiv-01

Практичні аспекти захисту та управління ІВ

П Р О Г Р А М А

семінару для фахівців підрозділів вищих навчальних закладів з питань  нтелектуальної власності

(Конференц-Зал №3)

 

1–й День21 листопада 2017р.
12:00-12:05Відкриття семінару
12:05-12:.20Питання створення, ефективності та функціонування підрозділів інтелектуальної власності та трансферу технологій в ВНЗ. Нормативно-правове забезпечення їхньої діяльностіШовкалюк В.С., директор Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій, Міністерство освіти і науки України
12:20-13:00Діяльність стартапів в університетах: досвід глобальних технологічних екосистем. Особливості створення стартап-платформ в ВНЗ. Пошук та взаємодія з потенційними інвесторами. Взаємодія з малим бізнесом. Правові засади підтримки «стартапів» Чернюк В.І., генеральний директор, Науковий парк КНУ імені Тараса Шевченка
13:00-13:40Методичне та інформаційне забезпечення проведення патентно-кон'юнктурних досліджень у ВНЗШвед Н.Ю., к.т.н., завідувач відділу з організації управління інтелектуальною власністю та трансферу технологій УкрІНТЕІ
13:40-14:10cofe Перерва на каву
14:10-14:50Чи є конструкторська документація та інші документи, розроблені в рамках виконання договорів про створення (передачу) науково-технічної продукції, об’єктами права інтелектуальної власності? Якщо так, то кому належать майнові права інтелектуальної власності на такі документи? Тверезенко О.О., завідувач сектору використання та передачі прав інтелектуальної власності економіко-правового відділу, НДІ Інтелектуальної власності НАПрН України Сопова К.А., науковий співробітник центру експертних досліджень, НДІ Інтелектуальної власності НАПрН України
14:50-15:30Практичні аспекти набуття та захисту авторських прав на наукові та науково-практичні видання (монографії, підручники, методичні посібники, програми) в діяльності ВНЗАрданов О.Є., заступник начальника відділу авторського права та суміжних прав Департаменту інтелектуальної власності, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
15:30-15:45Europe Enterprise Network - європейська мережа сприяння малого і середнього бізнесу, як інструмент пошуку європейських партнерів для розвитку бізнесу та трансферу технологій ВНЗ Набіус І.А., директор, "Нова Інтернаціональна Корпорація", член консорціуму "EEN-Україна"
15:45-16:05Практичні аспекти переддоговірних відносин та укладення попередніх договорів щодо розпоряджання майновими правами на об’єкти інтелектуальної власностіДмитришин В.С., к.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної власності, Перший заступник директора, УкрІНТЕІ
16:05-16:45Особливості оподаткування та бухгалтерського обліку ліцензійних договорівБорко Ю.Л., к.е.н., завідувач економіко-правового відділу, НДІ Інтелектуальної власності НАПрН України
16:45-17:25Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності в адміністративному та судовому порядкуПотоцький М.Ю., д.ю.н., начальник відділу організації захисту прав та розгляду звернень громадян, ДП «Укрпатент»
17.25-17.55Дискусія
17.55Закриття семінару

Можливості для малого та середнього бізнесу в програмі з досліджень та технологічного розвитку ЄС Горизонт 2020

П Р О Г Р А М А     С Е М І Н А Р У 

(Конференц-Зал №3)

 

2–й День22 листопада 2017р.
10.00-10.30Реєстрація учасників семінару
10.30-10.45Відкриття семінару
10.45-11.15Підтримка МСБ в програмі «Горизонт 2020»Коваль О. В.,
11.15-11.45Інструмент для МСБ (SME Instrument): робочі програми, валідізація апплікантів, бюджети проектівРубель О. Є.,
11.45-12.15Інноваційна складова проектів програми «Горизонт 2020»Шукаєв С. М.,
12.15-12.45Можливості для МСБ в програмі наукової мобільності, RISEШахбазян К. С.,
12.45-13.15cofe Перерва на каву
13.15-13.45Європейські дослідницькі інфраструктури. Взаємодія з МСБ Гороховатська М. Я.,
13.45-14.15.Взаємодія бізнесу, громадського та дослідницького секторів у проектах «Горизонт 2020» за напрямом: «Наука для суспільства та за його участі»Бірке О. В.,
14.15-15.15Досвід участі у програмі «Горизонт 2020»Чернюк В. І.,
Бойко Н. В.,
TBА,
15.15-15.45Дискусія
15.45-16.00Закриття семінару