Енергетика

1. Інноваційна енергетика України: - Енергоефективність; - 'Чиста' енергія; - SMART енергетика; 2. Актуальні проблеми енергетики України. 3. Громадське суспільство – рушій енергетичних реформ. 4. Підтримка винахідництва та ініціативи.

Промисловість

1. Інновації – як ресурс розвитку промисловості. 2. Інновації в авіакосмічній сфері. 3. Інновації в приладо- та верстатобудуванні. 4. Енергоефективність сучасних технологічних процесів. 5. Нові матеріали Нанотехнології.

Соціальна сфера

1. Інновації в сучасній освіті. 2. Проекти програм реформування системи охорони здоров'я в Україні. 3. Демографія та соціальна політика. 4. Психологія виробничих сил. 5. Роль громад в реформування соціальної політики.

Фінанси та Інтелектуальна власність

1. Семінар: Практичні рекомендації щодо захисту прав інтелектуальної власності (МОН). 2. Інноваційні фінансові інструменти підтримки виробництва. 3. Міжн. Інвест. компанії (які є в Україні). 4. Інвестиційні фонди та їх інструменти. 5. Банки та банківська діяльність. 6. Галузеві фінансові інструменти. 7. Комерціалізація результатів наукових досліджень.

Екологія

1. Екологічне врядування.

2. Зміна клімату та адаптація до неї.

3. Оцінка впливу на довкілля.

4. Поводження з відходами.

5. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

6. Біосфера.

7. Екологічна безпека.

8. Стале споживання.

9. Комунікація громадськості в процесі формування та прийняття рішень з питань, які стосуються довкілля.

10. Презентація стандарту ``Зелений офіс`` (ВГО ``Жива Планета``).

АПК

1. Трансформація стратегії розвитку АПК України в умовах Євроінтеграції. 2. Інноваційні с/г технології — основа підвищення ефективності с/г виробництва. 3. Циклічні інноваційні технології — шлях до системного планового переходу до органічного с/г виробництва 4. Ресурсне та інформаційне забезпечення АПК 5. Перспективи забезпечення с/г виробників сучасною с/г технікою. 6. Інноваційні технології догляду за рослинами з використанням нанобіорегуляторів росту рослин 7. Роль сівозмін та шляхи вдосконалення системи в умовах зміни клімату. 8. Біоконверсні технології — основа диверсифікації енергозабезпечення с/г виробництва. 9. Міжнародні програми, стратегії та інструменти залучення безповоротних коштів в с/г підприємства. 10. Інноваційні технології сучасного тваринництва 11. Агромоніторинг — важлива складова оптимізації та підвищення ефективності с/г виробництва. 12. Інноваційні технології переробки та зберігання с/г продукції.

Smart Society

1. КИЇВ — SMART CITY. Європейська інноваційна столиця. 2. Панельні дискусії, ділові заходи за участю представників місцевої влади. 3. Роль громадських та суспільних структур в управлінні державою. 4. Смарт-рішення для повсякденного життя.