Innovation Market | Eco-2017
back_arhiv-01

Програма заходів секції «Екологія»

1–й День21 листопада 2017 р.
09:45Реєстрація
Головний зал
10:00–11:00Відкриття Форуму. Привітання від представників ЦОВВ
11:00-12:00Огляд експозиції
Демо зона
12:00Відкриття сесії «Екологія». Програма екологічної стратегії України на період до 2030 року Мінприроди України
Демо зона
Секційний конференційний зал № 4
12.25-12.40Нагородження переможців конкурсу «Екологічна якість та безпека», Світлана Берзіна, Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»12:25–12:45Інноваційні технології захисту довкілля, Машков Олег Альбертович, д.т.н., професор
12.45-14.00 Тренінг «Зелені інновації для посилення потенціалу розвитку бізнесу», Світлана Берзіна, Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»12:50–13:05Розподілена інтелектуальна ІВС біосферного моніторингу, Павлишин Микола Михайлович, д.т.н., професор
13:10–13:25Цивільний захист: безпека – складові національної безпеки України, Кропивницький Віталій Станіславович, генерал-майор, к.т.н., директор НДІ
13:30–13:45Інноваційні технології використання промислових відходів для виготовлення будівельних матеріалів, Радецький Сергій Володимирович, д.т.н.
14.00-15.00Обідня перерва
15.00-16.00Тренінг «Зелені інновації для посилення потенціалу розвитку бізнесу» (продовження), Світлана Берзіна, Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»15:00–15:20Інноваційні технології відродження природного потенціалу біосфери, Пономаренко Сергій Платонович, д.б.н., «Агробіотехнології»
16:00-17:30Тренінг «Зелений офіс» або як екологічно сприятлива система управління може бути економічно та соціально вигідною для компаній (або їх підрозділів) офісного типу», Галина Бузан, Всеукраїнська громадська організація «Жива планета»15:25–15:45Інноваційні аспекти розвитку зеленої економіки в світлі євроінтеграції та технічного регулювання. Марина Козловська, Громадська спілка “Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва”
15:50–16:05Міжнародні інструменти фінансування сталого розвитку, довкілля та адаптації до змін клімату, Олександра Правдива, експерт Робочої групи 3 УС ПГС, партнер міжнародної групи компаній VAGABO, партнер Правової групи «Побережнюк та партнери».
16:10–16:25Науково-практичні проблеми забнзпечення екологічної безпеки і ефективності екологічного контролю функціонування техногенних об'єктів підвищеної небезпеки, Бондар О.І. д.б.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кор. НААН України, ректор, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; Машков О.А. д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
16:30–16:45Загрози екологічної безпеки України та шляхи усунення екологічних ризиків, Бондар О.І. д.б.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член-кор. НААН України, ректор, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; Машков О.А. д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
16:50–17:05Екологічний моніторинг території Донбасу дистанційними методами, Машков О.А., д.т.н., проф. проректор з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління; Пашков Д.П. д.т.н., професор, завідувач кафедри екологічного моніторингу, геоінформаційних та аерокосмічних технологій, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління; Шевченко Р.Ю. к.геогр.н., доцент кафедри заповідної справи, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
17:10–17:25Синтез методі та моделей системи екологічного моніторингу біосфери Землі,
Фролов В.Ф. д.т.н., професор кафедри екологічного моніторингу, геоінформаційних та аерокосмічних технологій Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
17:30–17:45Створення мобільного комплексу екологічного моніторингу природно-заповідного фонду України з використанням дистанційно-пілотованих літальних апаратів, Лоза Є.А. к.т.н., професор кафедри екологічного моніторингу, геоінформаційних та аерокосмічних технологій Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
17:45–18:00Екологічна безпека при виведенні з експлуатації радіоактивних водойм, Кордуба І.Б. аспірант Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
18:00–18:15Оцінювання змін стану екологічної безпеки територій при впровадженні сучасних технологій переробки рослинних відходів, Мухін Є.А., Генеральний директор Науково-виробничої впроваджувальної фірми “ГЕОТЕХНОЛОГІЯ”, м. Київ
2–й День
22 листопада 2017 р.
Секційний конференційний зал № 4
10.00-12.00Круглий стіл «Екологічні витрати VS Екологічний ефект» Владислав Білоус, ТОВ «Метінвест Холдінг»
12.30-14.00Круглий стіл «Екологічний аудит і екологічний менеджмент - тягар або основа інноваційної діяльності підприємства в світлі євроінтеграційних процесів»Святослав Куруленко, Спілка екологічних аудиторів України
14:00–15:00Обідня перерва
15.00-17.00Круглий стіл «Екологічний аудит і екологічний менеджмент - тягар або основа інноваційної діяльності підприємства в світлі євроінтеграційних процесівСвятослав Куруленко, Спілка екологічних аудиторів України
3–й День
23 листопада 2017 р.
Секційний конференційний зал № 4
09.00-17.00МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Сталі державні закупівлі. Принципи, методи та досвід впровадження в Україні та у світі»
ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМУ
Модератор: Фарид Якер керівник проекту по сталим закупівлям, Програми ООН з навколишнього середовища
4–й День
24 листопада 2017 р.
Демо зона. Головний зал. Окремі ігрові майданчики
10.00-17.00Лекції, присвячені інноваційним розробкам у різних галузях економіки
Тренінги та виставки з відповідального споживання та здорового способу життя (енергоефективність, економія води і тепла, екологічно дружне (стале) споживання, фізична активність, спорт і довголіття)
Екологічні вікторини з призами від виробників екопродукції
Інтерактивні ігри для дітей